Author Archive

बकऱ्याची बॉडी!

नमस्कार, कथासंग्रह वाचण्याची मजा काही औरच असते. त्यात मराठीतले वाचायला तर अजूनच मजा येते. कथासंग्रह लिहिणाऱ्या लेखकाचे त्याच्या प्रत्येक कथेभोवती एक विश्व असते. ते धुंडाळायला मजा येते. पण ही मजा बऱ्याचदा अस्वस्थदेखील करून जाऊ शकते. असाच अनुभव

जग बदल घालुनि घाव!

नमस्कार, एकनाथ आवाड या माणसाविषयी मी पहिल्यांदा ऐकले ते २००० मध्ये. कॉलेजमध्ये एक बीडचा मित्र होता. त्याच्याकडून आवाड यांच्याविषयी बरेच काही ऐकले होते. आणि आमचा मैतर एकेक गोष्टी अशा सांगायचा की उत्सुकता वाढत जायची. बीडला जाऊन त्यांना

अनन्या…

नमस्कार, मी तिला नक्की कधीपासून ओळखतो हे आठवत नाही. कारण सध्या माझी अवस्था अशी आहे की मी एकेकाळी जिममध्ये जायचो यावर माझाच विश्वास बसत नाही. असो. तिची आणि माझी ओळख जिममधली. ठाण्यातली एक प्रतिष्ठित जिम. प्रतिष्ठित कारण