बकऱ्याची बॉडी!

नमस्कार, कथासंग्रह वाचण्याची मजा काही औरच असते. त्यात मराठीतले वाचायला तर अजूनच मजा येते. कथासंग्रह लिहिणाऱ्या लेखकाचे त्याच्या प्रत्येक

जग बदल घालुनि घाव!

नमस्कार, एकनाथ आवाड या माणसाविषयी मी पहिल्यांदा ऐकले ते २००० मध्ये. कॉलेजमध्ये एक बीडचा मित्र होता. त्याच्याकडून आवाड यांच्याविषयी

अनन्या…

नमस्कार, मी तिला नक्की कधीपासून ओळखतो हे आठवत नाही. कारण सध्या माझी अवस्था अशी आहे की मी एकेकाळी जिममध्ये